Spirituel Rådgivning

Foto: Marie Rosenkrantz-Gjedsted

I spirituel rådgivning stiller jeg mig til rådighed som kanal, for de sansninger og den information, som mine guider og den ikke-fysiske verden har, til den situation, du står i.

Det er min erfaring, at guider fra den anden side altid står på spring for at hjælpe os med vores jordiske udfordringer, når blot vi beder om hjælpen.


En spirituel rådgivningssession varer ca. 1 time, og tager afsæt i en begrænsende følelse, tanke eller tematik, du ønsker at arbejde med og transformere, og som vi sammen belyser.

I løbet af samtalen stiller jeg, med min klarfølelse og mit klarsyn ind på, hvad mine guider viser mig, omkring dit valgte emne eller livsområde. 

Alt hvad der udveksles under sessionen er selvfølgelig tavshedspligtigt.

Al vejledning er et samarbejde: Om og hvordan og hvornår du vælger at tage den information ind, som jeg viderebringer, er fuldstændig op til dig. Tag det med dig, som du kan bruge

og som føles rigtigt for dig 


For yderligere information og tidsbestilling, kontakt mig på: cathborchjensen@gmail.com/ Tlf.: 5219 5181.

kontakt@cathapult.dk.
Uddrag af udtalelse om Caths uddannelsesforløb og eksamination v. underviser og Spirituel Rådgiver Stine Brandt:


"Cath vil hele tiden gøre sit bedste, hun er nysgerrig og åben, og ikke bange for at gå ind i nye områder.

I forløbet under uddannelsen til spirituel rådgiver, har Cath tilegnet sig forskellige værktøjer der giver hende mulighed for at bringe det bedste i spil, når hun skal hjælpe og rådgive en klient. Cath jonglerer fint imellem disse værktøjer og har en god fornemmelse for, hvornår det er bedst at bruge hvilke.


Cath bruger sin kanal, vejledningen fra sin åndelige guide, og er i forløbet blevet meget fortrolig med at være i energien, og udtrykke det, der kommer til hende. Cath formidler det på en måde som klienten kan tage, hun har en fin indføling og stærk fornemmelse for, hvad der rører sig i den enkelte.


Cath er modig og kærlig i samtalen, og det skaber tryghed hos klienten. Hun har fundet sin form og beder klienten om at forberede sig på samtalen, ligesom hun udtrykker hvad hun gør og ikke gør. Der er en klar og udmeldt form på samtalen,

fordi Cath har været meget skarp til at finde sin form, hvordan hun gerne vil arbejde med spirituel formidling.


Det giver Cath en stærk integritet".